RÓLUNK

Professzionális stratégiai tanácsadás a hazai agrárium területén működő vállalkozások számára a marketing, a kommunikáció, a PR és a piackutatás területén.

Hírlevél regisztráció

PORTFOLIO BLOGGER

Agrárkutatás

Az AgroStratéga elkötelezett az innováció és a társadalmi szerepvállalás iránt, ezért lett Az Év Agrárembere díj Agrárkutatás kategóriájának támogatója.

HÍRBOX

 

Döntéstámogató információk és információforrások a mezőgazdaságban

2017.03.21. 08:31 :: Pólya Árpád

Jól szemlélteti az időjárás agráriumra gyakorolt hatásának jelentőségét, hogy a gazdálkodók által leggyakrabban keresett információ az időjárás-előrejelzés.

A mezőgazdasági árutermelő gazdaságok döntéshozóinak többsége (65%) rendszeresen keres időjárás-előrejelzéssel kapcsolatos információkat. A várható időjárás a rendszeres és gyakori információkeresések összesített sorrendjében is az első (89%). Minden más szakmai információtípust megelőz, ami talán azért nem meglepő, mert az időjárás a gazdálkodás eredményességét döntően befolyásolja.
 
Az AgroStratéga 2016-ban már ötödik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Az országos felmérésben megkérdezett gazdálkodók 31%-a rendszeresen tájékozódik a támogatásokkal kapcsolatos pályázati lehetőségekről. Ezt az információtípust (72%) azonban a rendszeres és gyakori információkeresések összesített sorrendjében megelőzik az agrárhírek (79%) és a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek (78%).  

agrostratega_kutatas_szakmai_informaciotipusok_abra_2017marc.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: kommunikáció piac piackutatás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek portfolioblogger növényvédő szer

Ötből négy gazdálkodó fejlesztést tervez középtávon

2017.02.17. 18:46 :: Pólya Árpád

A mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató gazdálkodók 77%-a tervezi gazdaságának fejlesztését a következő 2–3 év során. Több mint négyötödük tervez beruházást öt éven belül. Minden ötvenedik gazdálkodó gondolkodik középtávon gazdaságának visszafejlesztésében, megszüntetésében.

Az AgroStratéga 2016-ban már ötödik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Az országos felmérésnek tavaly is szakmai partnere volt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ). E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN Kft., az AGRO.bio Hungary Kft., a Hardi International AS, a RAPOOL Hungária Kft., a SAATEN-UNION Hungária Kft. és a YARA Hungária Kft. is támogatta a kezdeményezést.

A kutatás 79–86%-ban a különféle alapanyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédő szer) és gép, eszköz beszerzésében, továbbá a termény értékesítésében a döntéshozó; valamint 12–16%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. Az 1665 fős mintában kizárólag a hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ők a kutatás célcsoportja. A felmérés így nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezőgazdaságilag hasznosított terület döntő hányadát művelő, egységes agrártámogatási kérelmet benyújtókra nézve reprezentatív. A kérdőívkitöltők által művelt terület nagyságának összege közel háromszázezer hektár, átlagos birtokméretük pedig 176 hektár.

agrostratega_kutatas_beruhazas_abra_2017feb.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: piac pályázat piackutatás kkv beruházás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek portfolioblogger növényvédő szer

Javulást jelez a Takarék Agrárhangulati Index

2017.02.17. 15:31 :: Varanka Mariann

Gazdálkodási környezetük javulására számít a mezőgazdasági vállalkozások döntéshozóinak többsége a következő 12 hónapban – derül ki a Takarék Csoport második alkalommal ismertetett Takarék Agrárhangulati Indexéből. Az agrárium szereplőinek véleményét, várakozásaikat tükröző Index kiemelkedően élénk beruházási szándékot jelez: a válaszadóknak 83 százaléka tervez beruházást a következő egy évben. A Takarék Agrárhangulati Index negyedéves rendszerességgel ad képet a magyar mezőgazdaságban tevékenykedők gazdálkodással, beruházással, finanszírozással, támogatásokkal kapcsolatos aktuális hangulatáról, elképzeléseiről, illetve azok változásáról.

Javuló mértékben, de továbbra is óvatosan optimisták a mezőgazdasági vállalkozások döntéshozói a gazdálkodási környezet várható alakulását illetően – ezt mutatja a Takarék Agrárhangulati Index, amelyet a Takarékok hagyományosan erős mezőgazdasági és élelmiszer-gazdasági kapcsolataira tekintettel hívott életre a Takarékbank, és immár második felmérését közli. Az Index második, 12,89 pontos értéke jelentős javulást mutat az előző mérés 9,54 pontos értékéhez képest. Ez alapján az agrárüzemek döntéshozói közül mintegy 13 százalékponttal vannak többen azok, akik inkább javulást várnak működési környezetükben, mint azok, akik romlást. Ami a jövedelmezőséget illeti, a válaszadók 51 százaléka számít e téren változatlanságra, míg 33 százalékuk javulást, 16 százalékuk pedig romlást valószínűsít a következő egy évben. Ez egyértelműen javuló várakozásokat jelent.

agrostratega_takarek_agrarhangulat_index_gazdalkodas_iranya_2017feb.jpg

Az agrárvállalkozásokat ugyanakkor erőteljes beruházási szándék jellemzi: a válaszadók mintegy 83 százaléka tervez beruházást a következő egy évben. A felmérésben részt vevők több mint fele, 56 százaléka technikai fejlesztést, 45 százaléka az üzemméret növelését, 24 százaléka pedig a termelés technológiai színvonalának fejlesztését tervezi a következő egy évben. Összességében a válaszadók 76 százaléka gazdálkodása fejlesztésében, 22 százaléka a szinten tartásában, 2 százaléka pedig visszafejlesztésben gondolkodik. Csökken a különbség, de az állattartók beruházási kedve továbbra is magasabb, mint a növénytermesztőké, ami részben a pályázatok motiváló hatására utal.

Szólj hozzá!

Címkék: piac pályázat stratégia piackutatás támogatás beruházás agrárszámok és trendek agrárstratégia portfolioblogger élelmiszer gazdaság

Infokommunikációs eszközök használata az agráriumban

2017.01.16. 15:52 :: Pólya Árpád

Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök, a kapcsolódó technológiák és igénybe vehető szolgáltatások ma már nélkülözhetetlenek a gazdasági életben. A mezőgazdaság sem kivétel ez alól, amit az ágazat döntéshozóinak körében végzett országos felmérésünk eredményei is alátámasztanak.

A magyarországi vállalkozások 93%-a használt számítógépet, és 90%-uk csatlakozott az internethez 2015-ben a KSH legfrissebb adatai szerint. Az internetkapcsolattal rendelkező hazai vállalkozások mindegyike széles sávon internetezett. A vállalkozások 87%-a rendelkezett helyhez kötött széles sávú internetkapcsolattal, és folytatódott a mobil széles sávú kapcsolat (64%) használatának terjedése is. Már a vállalkozások által leginkább használt, helyhez kötött széles sávú internetkapcsolat területi eloszlásában sincsenek jelentős különbségek: 2015-ben a legmagasabb használati aránnyal (92%) Észak-Magyarország, a legalacsonyabbal (89%) Dél-Alföld rendelkezett. Sőt, ma már a háztartások 76%-a rendelkezik internettel, és a felnőtt lakosság 73%-a internethasználó. (KSH: Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon, 2015)

agrostratega_kutatas_ikt_abra_2017feb.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: internet kommunikáció piac piackutatás ksh agrárszámok és trendek portfolioblogger fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Ünnepi üdvözlet az AgroStratégáktól

2016.12.20. 10:48 :: Varanka Mariann

agrostratega_unnepi_udvozlet_2016.jpg

Szólj hozzá!

Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban – letölthetők a piackutatási adatok

2016.12.15. 17:31 :: Pólya Árpád

agrostratega_kutatasi_jelentes_2016_cimoldal.jpgAz ingyenesen letölthető piackutatási jelentés többek között a következő kérdésekre ad választ: Melyek az aktuális trendek? Milyen irányba változott a döntést támogató információs csatornák használata és a technika legújabb vívmányainak alkalmazása a mezőgazdaságban? Növekedett-e az okostelefont és táblagépet használó gazdák aránya? Milyen szakmai rendezvényeket látogatnak, és milyen távolságra hajlandóak elmenni, ha a programot hasznosnak ítélik? Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha a pénzügyeiket intézik? Milyen a jövőképük, és terveznek-e beruházásokat a gazdaságban? Folytatódik-e a generációváltás, és milyen lesz a jövőbeni üteme?

Az AgroStratéga 2016-ban már ötödik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza.

Az országos felmérésnek 2016-ban is szakmai partnere az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) és a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége). E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN Kft., az AGRO.bio Hungary Kft., a Hardi International AS, a RAPOOL Hungária Kft., a SAATEN-UNION Hungária Kft. és a YARA Hungária Kft. is támogatja a kezdeményezést.

A szaklapolvasási és portállátogatási adatok, valamint az egyes évek közötti változások, a trendek egy másik anyag részét képezik, amely megvásárolható. Ezzel kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást a letölthető kiadvány végén található elérhetőségeken.

Köszönjük a kutatás kérdőívét kitöltőknek, hogy időt szántak rá és válaszaikkal támogatták a felmérés sikerét. Az ígért ajándékot hamarosan eljuttatjuk számukra.

Szakmai partnereinknek, egyre több támogatónknak és a média képviselőinek pedig köszönjük, hogy a kutatás meghívójának célba juttatásával támogatták munkánkat.

Reméljük, érdekesnek és hasznosnak találja a kiadványt. Amennyiben észrevétele, javaslata van, és azt szívesen megosztaná velünk, a kiadvány végén található elérhetőségeken bátran megteheti. Előre is köszönjük, ha megtisztel vele.

Az országos felmérés 2016. évi eredményeit bemutató kiadvány innen letölthető.

Szólj hozzá!

Címkék: internet kommunikáció piac piackutatás beruházás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek generációváltás növényvédő szer fiatal gazda fiatal gazdálkodó

A fiatal gazdák támogatásának nemzetközi összehasonlítása

2016.12.07. 23:43 :: Pólya Árpád

kpmg_fiatal_gazdak_tanulmany_2016dec.jpgA KPMG legújabb kiadványa a fejlett országokban élő fiatal gazdák helyzetét, lehetőségeit és kihívásait hasonlítja össze.

Az EU támogatási rendszerével kapcsolatban gyakran felvetődik a kérdés, hogy a támogatási stratégia vajon fenntartható-e és elősegíti-e a hosszú távú gazdasági növekedést. Az EU-s keretekbe ágyazott hazai gyakorlat két merőben különböző stratégiával került összevetésre. Az USA egy kiegyensúlyozott támogatási rendszert alkalmaz, amelybe azonos súllyal vontak be közösségi és magánszereplőket is. A privát segítők mellett a kormányzati ösztönzőknek is fontos szerepe van a rendszerben. Új-Zélandon megint más stratégia jelent meg, ahol a fiatal gazdák támogatásában a magánszektor játssza a legnagyobb szerepet. Támogatásuk inkább közvetett, mint pénzügyi jellegű. Láthatóan mindkét megoldás életképes és utat mutathat az EU-tagállamok, így Magyarország számára is a közvetlen támogatások esetleges csökkentésével kialakuló helyzet kezelésére.

A kiadvány letölthető ide kattintva.

Szólj hozzá!

Címkék: stratégia szabályozás támogatás agrárstratégia fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Erőteljes beruházási kedv és óvatos bizakodás jellemzi az agrárvállalkozásokat

2016.11.24. 14:33 :: Varanka Mariann

Gazdálkodási környezetük javulására számít a mezőgazdasági vállalkozások döntéshozóinak többsége a következő 12 hónapban – derül ki a Takarék Csoport első alkalommal ismertetett Takarék Agrárhangulati Indexéből. Az agrárium szereplőinek véleményét, várakozásaikat tükröző Index kiemelkedően élénk beruházási szándékot jelez: a válaszadóknak mintegy 82 százaléka tervez beruházást a következő egy évben. A Takarék Agrárhangulati Index a jövőben negyedéves rendszerességgel ad majd képet a magyar mezőgazdaságban tevékenykedők gazdálkodással, beruházással, finanszírozással, támogatásokkal kapcsolatos aktuális hangulatáról, elképzeléseiről, illetve azok változásáról.

Óvatosan optimisták a mezőgazdasági vállalkozások döntéshozói a gazdálkodási környezet várható alakulását illetően – ezt mutatja a Takarék Agrárhangulati Index, amelyet a takarékok hagyományosan erős mezőgazdasági és élelmiszer-gazdasági kapcsolataira tekintettel hívott életre a Takarékbank. Az Index első, 9,54 pontos értéke alapján az agrárüzemek döntéshozói közül mintegy 10 százalékkal vannak többen azok, akik inkább javulást várnak működési környezetükben, mint azok, akik romlást. Ami a jövedelmezőséget illeti, a válaszadók 43 százaléka számít e téren változatlanságra, míg 26 százalékuk javulást, 31 százalékuk pedig romlást valószínűsít a következő egy évben.

Az agrárvállalkozásokat ugyanakkor erőteljes beruházási szándék jellemzi: a válaszadóknak összességében mintegy 82 százaléka tervez beruházást a következő egy évben. A felmérésben részt vevőknek több mint fele, 56 százaléka technikai fejlesztést, 44 százaléka az üzemméret növelését, 26 százaléka pedig a termelés technológiai színvonalának fejlesztését tervezi a következő egy évben. Összességében a válaszadók 75 százaléka gazdálkodása fejlesztésében, 21 százaléka a szinten tartásban, 4 százaléka pedig visszafejlesztésben gondolkodik. Az állattartók beruházási kedve magasabb, mint a növénytermesztőké, ami részben a pályázatok motiváló hatására utalhat.

agrostratega_takarek_agrarhangulat_index_gazdalkodas_iranya_2016nov.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: piac pályázat stratégia piackutatás támogatás beruházás agrárszámok és trendek agrárstratégia élelmiszer gazdaság

Fiatal gazdák együttműködési hajlandósága a kertészeti ágazatban

2016.09.23. 10:26 :: Pólya Árpád

A kertészeti ágazatban érdekelt fiatal gazdálkodók többségében (83%) önállóan értékesítik a termékeiket, közel négyötödük (79%) pedig a termeléshez szükséges alapanyagokat is önállóan szerzi be. A termelői csoportban (TÉSZ) tagsággal nem rendelkező fiatal gazdák közül tízből négyen tervezik a tagságot.

A kertészeti ágazat magas hozzáadottérték-termelő képessége, gazdasági multiplikátor hatása, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt, illetve mint a termelési, technológiai innovációk alkalmazásának fontos terepe kiemelt szerepet kap a 2014–2020 közötti időszakban. Mivel számos fiatal gazdálkodó a kertészeti ágazatban találta meg a hivatását, és az AGRYA korábban is különös figyelmet fordított az ágazatot érintő különböző szakmai, szakmapolitikai kérdésekre (például termálvízhasználat), fontosnak tartottuk az ágazat szereplői körében egy olyan kutatás elvégzését, amely elsősorban a benne dolgozók, a kertészeti tevékenységből élő gazdálkodók szemszögéből mutatja be az ágazat belső viszonyait. Ennek megfelelően olyan empirikus kutatás volt a cél, amely – többek között – felméri, elemzi a kertészetben rejlő foglalkoztatási lehetőségeket, az érintettek motivációit, nyitottságát az innovációkra és fejlesztésekre, valamint válaszokat keres az alacsony együttműködési hajlandóság okaira.  

Az AGRYA és az AgroStratéga közös kutatása a KSH szakmai támogatásával valósult meg, az online felmérés 2014 decemberében és 2015 januárjában zajlott. A kutatásnak kétféle eszköze volt: a kérdőív papíralapú változata az AGRYA ősszel megrendezett két szakmai konferenciáján került a résztvevők kezébe, a kérdőív online változatát pedig interneten keresztül lehetett kitölteni és beküldeni. Ehhez piackutatással kapcsolatos felhívást küldtünk ki az AGRYA, az AgroStratéga és a KSH saját csatornáinak felhasználásával. Az elemzés összesen 200, a célcsoportba tartozó kérdőívkitöltő válaszai alapján készült. Ebben a cikkben a fiatal gazdálkodók termelői együttműködésről kialakult véleményével foglalkozunk.

Szólj hozzá!

Címkék: stratégia kereskedelem piackutatás ksh agrárszámok és trendek agrárstratégia fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Meghívó országos felmérésre - értékes ajándékokkal és érdekes információkkal

2016.08.30. 12:17 :: Varanka Mariann

Engedje meg, hogy meghívjuk az AgroStratéga országos felmérésére, melynek idén is szakmai partnere az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) és a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége). E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN, az AGRO.bio, a HARDI, a RAPOOL, a SAATEN-UNION és a YARA is támogatja kezdeményezésünket.

as_kut_logok.png
Kérdőívünk a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Válaszaival Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben könnyebbé és gyorsabbá váljon a szakmai információk elérése.

Véleménye fontos, számítunk az együttműködésére. Köszönjük, hogy tapasztalatait megosztja velünk.

Kérjük, hogy a kérdőív kitöltéséhez kattintson ide: www.surveymonkey.com/r/kutatas

Az AgroStratéga országos felmérésében résztvevő első 1000 kérdőívkitöltő, aki megadja nevét és elérhetőségeit, a szakmai döntések megalapozását segítő, értékes ajándékot kap.

Amennyiben a kérdőív végén megadja nevét és elérhetőségét, a piackutatás lezárását és kiértékelését követően (várhatóan októberben) eljuttatunk Önnek egy összefoglalót az eredményekről. Így Ön első kézből tájékozódhat a felmérés eredményeiről.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2016. szeptember 18.

Részvételét előre is köszönjük!

Szólj hozzá!

Címkék: kommunikáció piackutatás agrárszámok és trendek

Fiatal gazdák beszerzési és értékesítési stratégiája a kertészeti ágazatban

2016.08.18. 17:26 :: Pólya Árpád

A kertészeti ágazatban érdekelt fiatal gazdálkodók közel négyötöde önállóan szerzi be a termeléshez szükséges alapanyagokat, mindössze 8%-uk beszerzései folynak termelői csoporton keresztül. A fiatal gazdák többségében önállóan értékesítik a termékeiket, mindössze 14%-uk értékesítései folynak termelői csoporton keresztül.

A kertészeti ágazat magas hozzáadottérték-termelő képessége, gazdasági multiplikátor hatása, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt, illetve mint a termelési, technológiai innovációk alkalmazásának fontos terepe kiemelt szerepet kap a 2014–2020 közötti időszakban. Mivel számos fiatal gazdálkodó a kertészeti ágazatban találta meg a hivatását, és az AGRYA korábban is különös figyelmet fordított az ágazatot érintő különböző szakmai, szakmapolitikai kérdésekre (például termálvízhasználat), fontosnak tartottuk az ágazat szereplői körében egy olyan kutatás elvégzését, amely elsősorban a benne dolgozók, a kertészeti tevékenységből élő gazdálkodók szemszögéből mutatja be az ágazat belső viszonyait. Ennek megfelelően olyan empirikus kutatás volt a cél, amely – többek között – felméri, elemzi a kertészetben rejlő foglalkoztatási lehetőségeket, az érintettek motivációit, nyitottságát az innovációkra és fejlesztésekre, valamint válaszokat keres az alacsony együttműködési hajlandóság okaira.  

Az AGRYA és az AgroStratéga közös kutatása a KSH szakmai támogatásával valósult meg, az online felmérés 2014 decemberében és 2015 januárjában zajlott. A kutatásnak kétféle eszköze volt: a kérdőív papíralapú változata az AGRYA ősszel megrendezett két szakmai konferenciáján került a résztvevők kezébe, a kérdőív online változatát pedig interneten keresztül lehetett kitölteni és beküldeni. Ehhez piackutatással kapcsolatos felhívást küldtünk ki az AGRYA, az AgroStratéga és a KSH saját csatornáinak felhasználásával. Az elemzés összesen 200, a célcsoportba tartozó kérdőívkitöltő válaszai alapján készült. Ebben a cikkben a fiatal gazdálkodók beszerzési és értékesítési stratégiájával foglalkozunk.

A válaszadók közel négyötöde (79%) jellemzően önállóan szerzi be a termeléshez szükséges alapanyagokat, mindössze 8%-uk beszerzései folynak termelői csoporton, 2%-uk beszerzései pedig beszerzési és értékesítési csoporton keresztül. A gazdatársakkal közösen történő beszerzések aránya 12%.

Szólj hozzá!

Címkék: stratégia kereskedelem piackutatás ksh agrárszámok és trendek agrárstratégia fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Fiatal gazdák fejlesztési tervei a kertészeti ágazatban

2016.07.25. 00:09 :: Pólya Árpád

A kertészeti ágazatban érdekelt fiatal gazdálkodók közel háromnegyede (73%) beruházott a gazdaságába az elmúlt öt évben. Egy beruházás átlagos finanszírozása így oszlott meg: 71% önerő, 10% hitel, 19% támogatás. A következő öt évben 94%-uk tervez beruházást, de a tervezett beruházás átlagos finanszírozása már 43% önerő, 12% hitel és 45% támogatás összetételben történik majd az elképzelések szerint.  

A kertészeti ágazat magas hozzáadottérték-termelő képessége, gazdasági multiplikátor hatása, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt, illetve mint a termelési, technológiai innovációk alkalmazásának fontos terepe kiemelt szerepet kap a 2014–2020 közötti időszakban. Mivel számos fiatal gazdálkodó a kertészeti ágazatban találta meg a hivatását, és az AGRYA korábban is különös figyelmet fordított az ágazatot érintő különböző szakmai, szakmapolitikai kérdésekre (például termálvízhasználat), fontosnak tartottuk az ágazat szereplői körében egy olyan kutatás elvégzését, amely elsősorban a benne dolgozók, a kertészeti tevékenységből élő gazdálkodók szemszögéből mutatja be az ágazat belső viszonyait. Ennek megfelelően olyan empirikus kutatás volt a cél, amely – többek között – felméri, elemzi a kertészetben rejlő foglalkoztatási lehetőségeket, az érintettek motivációit, nyitottságát az innovációkra és fejlesztésekre, valamint válaszokat keres az alacsony együttműködési hajlandóság okaira.  

Az AGRYA és az AgroStratéga közös kutatása a KSH szakmai támogatásával valósult meg, az online felmérés 2014 decemberében és 2015 januárjában zajlott. A kutatásnak kétféle eszköze volt: a kérdőív papíralapú változata az AGRYA ősszel megrendezett két szakmai konferenciáján került a résztvevők kezébe, a kérdőív online változatát pedig interneten keresztül lehetett kitölteni és beküldeni. Ehhez piackutatással kapcsolatos felhívást küldtünk ki az AGRYA, az AgroStratéga és a KSH saját csatornáinak felhasználásával. Az elemzés összesen 200, a célcsoportba tartozó kérdőívkitöltő válaszai alapján készült. Ebben a cikkben a fiatal gazdálkodók gazdaságfejlesztési terveivel kapcsolatos eredményekből szemezgetünk.

Szólj hozzá!

Címkék: stratégia piackutatás beruházás ksh helyzetelemzés agrárszámok és trendek agrárstratégia fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Fiatal gazdák a kertészeti termelésben – letölthetők a piackutatási adatok

2016.06.10. 16:21 :: Pólya Árpád

A sajtótájékoztatón tett korábbi ígéretünknek megfelelően elérhetővé tesszük az online felmérés részletes eredményeit bemutató kutatási jelentést.

A kertészeti ágazat magas hozzáadottérték-termelő képessége, gazdasági multiplikátor hatása, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt, illetve mint a termelési, technológiai innovációk alkalmazásának fontos terepe kiemelt szerepet kap a 2014–2020 közötti időszakban. Mivel számos fiatal gazdálkodó a kertészeti ágazatban találta meg a hivatását, és az AGRYA korábban is különös figyelmet fordított az ágazatot érintő különböző szakmai, szakmapolitikai kérdésekre (például termálvízhasználat), fontosnak tartottuk az ágazat szereplői körében egy olyan kutatás elvégzését, amely elsősorban a benne dolgozó, a kertészeti tevékenységből élő gazdálkodók szemszögéből mutatja be az ágazat belső viszonyait. Ennek megfelelően olyan empirikus kutatás volt a cél, amely – többek között – felméri, elemzi a kertészetben rejlő foglalkoztatási lehetőségeket, az érintettek motivációit, nyitottságát az innovációkra és fejlesztésekre, valamint válaszokat keres az alacsony együttműködési hajlandóság okaira.

A kutatás két fő részből állt:

  1. A KSH által végzett adatelemzés az ágazat szereplőinek általános helyzetét vizsgálja. A vizsgálat körébe bevont gazdaságok lehatárolása az Európai Unió 1242/2008/EK rendelete által meghatározott gazdaságtipológia alapján készült. Ez a gazdaságok gazdaságtípus, ökonómiai méret és a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek jelentősége szerinti egységes osztályozását jelenti. Az adatelemzésből készült összefoglaló kiadvány letölthető innen.
  2. Az AGRYA és az AgroStratéga közös kutatása a KSH szakmai támogatásával valósult meg, az online felmérés 2014. december 14. és 2015. január 19. között zajlott. Ehhez piackutatással kapcsolatos felhívást küldtünk ki az AGRYA, az AgroStratéga és a KSH saját csatornáinak felhasználásával. A kutatásnak kétféle eszköze volt: a kérdőív papíralapú változata az AGRYA ősszel megrendezett két szakmai konferenciáján került a résztvevők kezébe, a kérdőív online változatát pedig interneten keresztül lehetett kitölteni és beküldeni. A célcsoportba nem tartozó válaszadók kiszűrésével, összesen 200 kérdőívkitöltő válaszai alapján készült a letölthető elemzés. Az online felmérés részletes eredményeit bemutató kutatási jelentés innen tölthető le.

Szólj hozzá!

Címkék: szabályozás piackutatás támogatás beruházás ksh helyzetelemzés agrárszámok és trendek generációváltás agrárstratégia fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Döntéstámogató információk nyomtatott és elektronikus formában

2016.05.11. 20:03 :: Pólya Árpád

Semmi nem szemlélteti jobban az időjárás agráriumra gyakorolt hatásának jelentőségét, mint az, hogy a gazdálkodók által leggyakrabban keresett információ az időjárás-előrejelzés.

A mezőgazdasági árutermelő gazdaságok döntéshozóinak többsége (65%) rendszeresen keres időjárás-előrejelzéssel kapcsolatos információkat. A várható időjárás a rendszeres és gyakori információkeresések összesített sorrendjében is az első (88%). Minden más szakmai információtípust megelőz, ami talán azért nem meglepő, mert az időjárás a gazdálkodás eredményességét döntően befolyásolja.

Az AgroStratéga 2015-ben már negyedik alkalommal indította útjára azt a kutatást, amelynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Az országos felmérésben megkérdezett gazdálkodók 41%-a rendszeresen tájékozódik a támogatásokkal kapcsolatos pályázati lehetőségekről. Ezt az információtípust (78%) azonban a rendszeres és gyakori információkeresések összesített sorrendjében megelőzik az agrárhírek (84%) és a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek (82%).  

agrostratega_kutatas_szakmai_infotipusok_gyak_abra_2016maj.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: internet kommunikáció piackutatás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek növényvédő szer

Szakmai információforrások használata és értékelése a mezőgazdaságban

2016.04.04. 12:05 :: Pólya Árpád

Tartalom és hitelesség szempontjából vezet a szakkönyv, a használat gyakorisága szerinti sorrendben pedig első a személyes kapcsolat.

A mezőgazdasági árutermelő gazdaságok döntéshozói a szakkönyvet értékelik legtöbbre a szakmai információforrások közül. Tartalom és hitelesség szempontjából rögtön a szakkönyv mögé sorolják a személyes kapcsolatot (ismerős, kolléga, szaktanácsadó), amelyet a nyomtatott szaklapok és a szakmai rendezvények, kiállítások, bemutatók követnek.
 
A gazdálkodók tartalom és hitelesség szempontjából a legkevesebbre értékelik a rádiós agrárműsorokat és a postai úton érkezett hírlevelet, kiadványt. Fontos megjegyezni viszont, hogy még ezek is a pozitív tartományban vannak – nem úgy, mint a közösségi portál, amely mind tartalom, mind pedig hitelesség szempontjából a legalacsonyabbra értékelt szakmai információforrás.

agrostratega_kutatas_szakmai_infoforrasok_ertekelese_abra_2016apr.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: internet kommunikáció piackutatás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek növényvédő szer

Hogyan tovább agrárium?

2016.03.29. 14:14 :: Pólya Árpád

A gyorsan változó gazdasági környezetben még a hazai szinten élenjáró gazdaságok számára is létkérdés a versenyképesség gyors növelése a legkorszerűbb technológia és a legfrissebb szakmai ismeretek, kutatási eredmények beépítésével. A hosszú távon sikeres működéshez azonban más is szükséges. 

Az AgroStratéga 2015-ben már negyedik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Az országos felmérésben megkérdezett gazdálkodók döntő hányada – gyakorlatilag üzemmérettől függetlenül – bizakodó a gazdaság jövőjét tekintve, amit a fejlesztési szándék magas aránya mutat.

A válaszadók négyötödénél volt beruházás az elmúlt öt évben, és tízből majdnem kilenc gazdaságban várható beruházás a jelenleg futó európai uniós pályázati ciklus végéig. A növekedés tehát számottevő.

A gazdálkodók több mint négyötöde gondolkodik a gazdaság fejlesztésében már a következő 2–3 évben, és ez idő alatt a gazdaságok kétharmadánál várható technikai, technológiai fejlesztés (pl. beruházás a gépparkba). A beruházási célok között megjelenik az öntözésfejlesztés, a megújuló energiaforrások használata és a termálvíz-hasznosítás is.

A középtávú fejlesztési célokat, a beruházási terveket és a jelenleg futó európai uniós pályázati ciklus végéig rendelkezésre álló agrártámogatási keretösszeget tekintve akár meg is nyugodhatnánk. Az ágazat jövedelmezősége magas, likviditása jó, árbevételének átlagos növekedési üteme az utóbbi tíz évben meghaladja a nemzetgazdaság egészének növekedési ütemét. Más ágazatokkal szemben még a 2008. évi pénzügyi válság, majd az azt követő gazdasági visszaesés sem tudta megtörni a szektor lendületét.

Az állattenyésztés és a kertészet pénzügyi teljesítménye ugyan jóval gyengébb, mint a szántóföldi növénytermesztésé, de az előttünk álló ötéves időszakban megpályázható források ezeknek az alágazatoknak is lehetőséget adnak a javulásra. Minden rendben lenne?

Szólj hozzá!

Címkék: piackutatás beruházás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek növényvédő szer

Infokommunikációs eszközök használata a mezőgazdaságban

2016.03.21. 13:06 :: Pólya Árpád

Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök, a kapcsolódó technológiák és igénybe vehető szolgáltatások ma már szinte nélkülözhetetlenek a gazdasági életben. A mezőgazdaság sem kivétel ez alól, amit az agrárium döntéshozóinak körében végzett országos felmérésünk eredményei is alátámasztanak.

A magyarországi vállalkozások 91%-a használt számítógépet, és mintegy 88%-uk csatlakozott az internethez 2014-ben a KSH legfrissebb adatai szerint. A vállalkozások közel 85%-a rendelkezett helyhez kötött széles sávú internetkapcsolattal, és folytatódott a mobil széles sávú kapcsolat (59%) használatának terjedése is, ami 9,2 százalékponttal növekedett. Már a vállalkozások által leginkább használt, helyhez kötött széles sávú internetkapcsolat területi eloszlásában sincsenek jelentős különbségek: 2014-ben a legmagasabb használati aránnyal (90%) Közép-Dunántúl, a legalacsonyabbal (84%) Észak-Alföld rendelkezett (KSH: Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartásokban és a vállalkozásokban, 2014).

Nem meglepő tehát, hogy a mezőgazdasági árutermelő gazdaságok döntéshozóinak körében nagyarányú az IKT-eszközök használata. Ahogyan talán az sem okoz meglepetést, hogy a negyvenévesnél fiatalabb korosztály esetében magasabb mobileszköz-használati értékeket kapunk, mint az idősebb generációnál. Arányaiban a legnagyobb különbséget a táblagépek (40%) és az okostelefonok (31%) használatában mértük, míg a GPS-használatban mutatkozott a legkisebb (9%) aránykülönbség. Asztali számítógépet viszont nagyobb arányban használnak a negyvenen túli generáció (68%) képviselői, mint a náluk fiatalabbak (59%).

agrostratega_kutatas_ikt_abra_2016mar.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: internet kommunikáció stratégia piackutatás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek generációváltás növényvédő szer

Gyorsul a generációváltás üteme

2016.02.29. 14:04 :: Pólya Árpád

Tízből majdnem kilenc gazdaságban (87%) várható beruházás 2020-ig, a jelenleg futó európai uniós pályázati ciklus végéig. A gazdálkodók döntő hányada tehát bizakodó a gazdaság középtávú jövőjét tekintve, amit a fejlesztési szándék magas aránya mutat. Közben évtizedek óta öregszik a gazdatársadalom, egyre több a nyugdíjaskorú gazdaságvezető. Felmerül tehát a kérdés: lesz-e kinek átadni a stafétabotot és mikor?  

A rendszerváltáskor létrehozott és ma is működő családi vállalkozások alapítói a közeljövőben kell, hogy átadják gazdaságuk irányítását a következő generációnak. Egyszerűen igazolható az előbbi kijelentés, hiszen bő negyedszázad telt el a politikai-gazdasági fordulópont óta, így aki akkor negyvenévesen kezdett vállalkozni, ma éppen nyugdíjaskorú gazdálkodó.

Az elmúlt négy évben végzett felméréseink során már szerény csökkenést tapasztaltunk a gazdaságvezetők átlagos életkorában (46 évről 44 évre, azaz évente átlagosan fél évvel), ami a generációváltás első jele lehet. Tavalyi kutatásunk válaszadóinak 16%-a hatvanéves vagy idősebb döntéshozó, az ötvenes korosztály pedig 21%-os arányt képvisel.

agrostratega_kutatas_korcsoport_abra_2016feb.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: stratégia piackutatás beruházás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek generációváltás növényvédő szer fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Fiatal gazdák a kertészeti termelésben - gyorstájékoztató

2016.02.12. 10:10 :: Pólya Árpád

Dr. Weisz Miklós,  a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) társelnöke, dr. Laczka Éva, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnökhelyettese és Varanka Mariann, az AgroStratéga tanácsadója közös sajtótájékoztatót tartott a "Fiatal gazdák a kertészeti termelésben" című kutatássorozat eredményeiről és főbb megállapításairól. Dr. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) ag­rár­gaz­da­sá­gért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­ká­ra a fiatal gazdálkodók támogatási lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket. Az alábbiakban az online felmérés összefoglaló adatait ismertetjük.

Az AGRYA és az AgroStratéga közös kutatása a KSH szakmai támogatásával valósult meg, az online felmérés 2014. december 14. és 2015. január 19. között zajlott. Ehhez piackutatással kapcsolatos felhívást küldtünk ki az AGRYA, az AgroStratéga és a KSH saját csatornáinak felhasználásával. A kutatásnak kétféle eszköze volt: a kérdőív papíralapú változata az AGRYA ősszel megrendezett két szakmai konferenciáján került a résztvevők kezébe, a kérdőív online változatát pedig interneten keresztül lehetett kitölteni és beküldeni (CASI-módszer). A célcsoportba nem tartozó válaszadók kiszűrésével, összesen 200 kérdőívkitöltő válaszai alapján készült az elemzés.

A kutatás főbb megállapításai

A válaszadók átlagéletkora 33 év, 65%-uk 30 évesnél idősebb. A gazdaságvezetők csaknem négyötöde férfi (79%), a női vezetők aránya 21%. A gazdaságvezetők többsége (54%) felsőfokú, illetve középfokú (43%) iskolai végzettséggel rendelkezik. A gazdaságvezetők közel fele (47%) középfokú, további 42%-a pedig felsőfokú szakirányú (mezőgazdasági) végzettséggel rendelkezik.

A válaszadók közel fele (48%) adószámmal rendelkező őstermelőként, 41%-uk egyéni vállalkozóként, 23%-uk családi gazdálkodóként, 8%-uk pedig társas vállalkozásként (is) működik (lehetőség volt egyszerre több jogi formát is megjelölni). Az egyéni gazdálkodók túlsúlya jellemző. A válaszadók 52%-a főtevékenységként, 48%-a melléktevékenységként végzi a kertészeti termelést. A válaszadók 68%-a szerint a gazdaság átlagos vagy átlag feletti jövedelmet biztosít.

Szólj hozzá!

Címkék: szabályozás piackutatás támogatás beruházás ksh helyzetelemzés agrárszámok és trendek generációváltás agrárstratégia fiatal gazda fiatal gazdálkodó

Minden harmadik gazdálkodó tervez öntözésfejlesztést

2016.01.27. 19:04 :: Varanka Mariann

Az árutermelő gazdaságok közel egyharmada tervez öntözéssel kapcsolatos beruházást. Ötből kettő gazdaságban a megújuló energiaforrások használatát tervezik, míg a termálvíz hasznosítása minden 29. gazdálkodó terveiben szerepel. A gazdák döntő hányada tehát bizakodó a gazdaság jövőjét tekintve, amit a fejlesztési szándék magas aránya mutat.

Az AgroStratéga országos felmérésében megkérdezett gazdálkodók 87%-a tervez beruházást a következő öt év során. Azaz tízből majdnem kilenc gazdaságban várható beruházás a jelenleg futó európai uniós pályázati ciklus végéig. Több mint négyötödük (81%) gondolkodik a gazdaság fejlesztésében már a következő 2–3 év során, és ez idő alatt a gazdaságok kétharmadánál (65%) várható technikai, technológiai fejlesztés (pl. beruházás a gépparkba).

A gazdálkodók döntő hányada tehát bizakodó a gazdaság jövőjét tekintve, amit a fejlesztési szándék magas aránya mutat. A beruházási célok között megjelenik az öntözésfejlesztés, a megújuló energiaforrások használata és a termálvíz-hasznosítás is.

Szólj hozzá!

Címkék: pályázat innováció piackutatás kkv beruházás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek növényvédő szer

Tízből kilenc gazdálkodó beruházást tervez 2020-ig

2016.01.08. 11:46 :: Pólya Árpád

A mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató gazdaságok 87%-a tervez beruházást a következő öt év során. Több mint négyötödük gondolkodik a gazdaság fejlesztésében 2–3 éven belül. Melyek az aktuális trendek, milyen irányban fejlesztenek, illetve mely területen terveznek beruházásokat a gazdálkodók?

Az AgroStratéga 2015-ben már negyedik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Az országos felmérésnek tavaly is szakmai partnere volt az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) és a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége). E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN Kft., a NUFARM Hungária Kft., a SAATEN-UNION Hungária Kft. és a YARA Hungária Kft. is támogatta a kezdeményezést.

A kutatás 79–84%-ban a különféle alapanyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédő szer) és gép, eszköz beszerzésében, továbbá a termény értékesítésében a döntéshozó; valamint 12–15%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. A válaszadók 14%-a gazdasági szervezetet képvisel, 15%-uk egyéni vállalkozó, többségük pedig őstermelő és családi gazdálkodó. A minta nagysága 1448 fő. A mintában kizárólag a hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ők a kutatás célcsoportja. Így a minta nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezőgazdaságilag hasznosított terület döntő hányadát művelő és területalapú, illetve zöldítési támogatásban részesülő több mint 170 ezer gazdaságot reprezentálja. A kérdőívkitöltők által művelt terület nagysága összesen több mint negyedmillió hektár, átlagos birtokméretük pedig 179 hektár.

Szólj hozzá!

Címkék: piac pályázat piackutatás kkv beruházás termény helyzetelemzés vetőmag műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek növényvédő szer

Ünnepi üdvözlet az AgroStratégáktól

2015.12.21. 17:15 :: Varanka Mariann

agrostratega_unnepi_udvozlet_2015.jpg

Szólj hozzá!

Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban – letölthetők a friss piackutatási adatok

2015.11.17. 16:24 :: Pólya Árpád

Az ingyenesen letölthető piackutatási jelentés többek között a következő kérdésekre ad választ: Melyek az aktuális trendek? Milyen irányba változott a döntést támogató információs csatornák használata és a technika legújabb vívmányainak alkalmazása a mezőgazdaságban? Növekedett-e az okostelefont és táblagépet használó gazdák aránya? Melyik szakmai információforrást tartják a leghitelesebbnek az agrárvállalkozók? Látogatják-e a közösségi portálokat a termelők, és gyűjtenek-e onnan szakmai információkat? Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha terményt értékesítenek, alapanyagot és alkatrészt szereznek be vagy éppen a pénzügyeiket intézik? Milyen a jövőképük, és terveznek-e beruházásokat a gazdaságban? Elkezdődött-e már a generációváltás, és milyen lesz a jövőbeni üteme?

Az AgroStratéga 2015-ben már negyedik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató gazdálkodók, cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Az országos felmérésnek idén is szakmai partnere az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) és a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége). E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN Kft., a NUFARM Hungária Kft., a SAATEN-UNION Hungária Kft. és a YARA Hungária Kft. is támogatja a kezdeményezést.

Szólj hozzá!

Címkék: internet kommunikáció piac piackutatás kkv beruházás termény helyzetelemzés vetőmag őstermelő műtrágya mezőgazdasági gép agrárszámok és trendek generációváltás növényvédő szer

Meghívó országos felmérésre - értékes ajándékokkal!

2015.09.15. 16:52 :: Varanka Mariann

Engedje meg, hogy meghívjuk az AgroStratéga országos felmérésére, melynek idén is szakmai partnere az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) és a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége). E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN, a NUFARM, a SAATEN-UNION és a YARA is támogatja kezdeményezésünket.

poszt_fejlec_2015.jpg

Kérdőívünk a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz jövedelemszerzés céljából folytató gazdálkodók, cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Célja, hogy átfogó képet kapjunk az Ön tapasztalatairól a szakmai információk elérhetőségével, tartalmával és hitelességével kapcsolatban. Válaszaival Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben könnyebbé és gyorsabbá váljon a szakmai információk elérése.

Kérjük, hogy a kérdőív kitöltéséhez kattintson ide: www.surveymonkey.com/r/kutatas

Az AgroStratéga országos felmérésében résztvevő első 1 000 kérdőívkitöltő, aki megadja nevét és elérhetőségeit, a szakmai döntések megalapozását segítő, értékes ajándékot kap.

ÚJDONSÁG! Amennyiben a kérdőív végén megadja nevét és elérhetőségeit, a piackutatás lezárását és kiértékelését követően (várhatóan novemberben) eljuttatunk Önnek egy összefoglalót az eredményekről.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2015. október 18.

Részvételét előre is köszönjük!

Szólj hozzá!

Címkék: kommunikáció piackutatás agrárszámok és trendek

Fiatal gazdák a kertészeti ágazatban - kutatás

2015.06.18. 09:38 :: Pólya Árpád

Az AGRYA és az AgroStratéga közös kutatása a KSH szakmai támogatásával valósult meg, az online felmérés 2014. december és 2015. január között zajlott.

A kertészeti ágazat magas hozzáadott érték termelő képessége, gazdasági multiplikátorhatása, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt, illetve mint a termelési, technológiai innovációk alkalmazásának fontos terepe, kiemelt szerepet kap a 2014-2020 közötti időszakban. Mivel számos fiatal gazdálkodó a kertészeti ágazatban találta meg a hivatását és az AGRYA korábban is különös figyelemmel fordult az ágazatot érintő különböző szakmai, szakmapolitikai kérdésekhez (pl. termálvízhasználat), ezért fontosnak tartottuk az ágazat szereplői körében egy olyan kutatás elvégzését, amely elsősorban a benne dolgozó, a kertészeti tevékenységből élő gazdálkodók szemszögéből mutatja be az ágazat belső viszonyait. Ennek megfelelően egy olyan empirikus kutatás volt a cél, amely – többek között – felméri, elemzi a kertészetben rejlő foglalkoztatási lehetőségeket, az érintettek motivációit, nyitottságát az innovációkra és fejlesztésekre, valamint válaszokat keres az alacsony együttműködési hajlandóság okaira.

A kutatás eredményeinek publikációja 2015. októberében várható.

Szólj hozzá!

Címkék: kommunikáció piackutatás agrárszámok és trendek